Eduardas Kelbauskas

Gydytojas endodontologas. Biomedicinos mokslų daktaras. LSMU dėstytojas.

Eduardas Kelbauskas

Specializacija Klinikoje

Atgal į sąrašą

1996 m. baigė KMU. 1999 m. įgijo endodontologo specialybę. Nuo 1997 m. dėsto klinikinę endodontiją trečio - ketvirto kurso studentams LSMU. 2003 m. apgynė biomedicinos mokslų daktaro disertaciją. Nuo 2006 m. dirba „Lazerinės odontologijos centre", specializuojasi dantų šaknų kanalų pergydyme ir dantų traumų gydyme.

Licencijos Nr. OPL-01733 

MOKSLINĖ VEIKLA PER 1996-2014 METUS

 

 MOKSLO STRAIPSNIAI, 

referuojamuose mokslo leidiniuose

 

leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir turinčiuose citavimo rodiklį

Kelbauskas, Eduardas; Kelbauskienė, Solveiga; Paipalienė, Pajauta. Smoking and Other Factors Influencing the Oral Health of Lithuanian Army Recruits / Eduardas Kelbauskas, Solveiga Kelbauskiené, Pajauta Paipaliené // Military medicine. ISSN 0026-4075. 2005, vol. 170, no. 9, p. 791-796. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16261986>. [ISI Web of Science; MEDLINE; IngentaConnect]. [Citav. rod.: 0.371] 

recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse

Kelbauskas, Eduardas; Andriukaitienė, Laura; Nedzelskienė, Irena. Quality of root canal filling performed by undergraduate students of odontology at Kaunas University of Medicine in Lithuania / Eduardas Kelbauskas, Laura Andriukaitiene, Irena Nedzelskiene // Stomatologija. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Scientific articles). ISSN 1392-8589. 2009, t. 11, Nr. 3, p. 92-96. Prieiga per internetą: <http://www.sbdmj.com/093/093-04.pdf>. [MEDLINE; Scopus].

Kelbauskienė, Nijolė [Kelbauskiene, Nijole]; Kelbauskas, Eduardas [Kelbauskas, Eduardas]; Nedzelskienė, Irena [Nedzelskiene, Irena]. Evaluation of odontological assistance to soldiers going on a mission, and prognostication of their odontological problems // Stomatologija : Baltic dental and maxillofacial journal. ISSN 1392-8589. 2006, vol. 8, no. 2, p. 49-52. [MEDLINE].

Kelbauskas, Eduardas; Kelbauskienė, Solveiga; Nedzelskienė, Irena. Rūkymo poveikis burnos sveikatai / Eduardas Kelbauskas, Solveiga Kelbauskienė, Irena Nedzelskienė // Medicina. (Visuomenės sveikata). ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr. 5, p. 418-426. Prieiga per internetą: <http://medicina.kmu.lt/0505/0505-08l.pdf>. [MEDLINE; Index Copernicus]. 

kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose.

Kelbauskas, Eduardas; Kelbauskienė, Solveiga; Paipalienė, Pajauta. Health behaviour among students of Kaunas universities: dental health and oral hygiene / Eduardas Kelbauskas, Solveiga Kelbauskienė, Pajauta Paipalienė // Stomatologija : Baltic dental and maxillofacial journal. (Scientific articles). ISSN 1392-8589. 2003, vol. 5, no. 4, p. 144-148. Prieiga per internetą: <http://www.sbdmj.com/033/033-06.pdf>.

Kelbauskas, Eduardas; Kelbauskienė, Solveiga; Paipalienė, Pajauta. Šauktinių į Lietuvos kariuomenę burnos higiena ir apydančio audinių (periodonto) būklė = Oral hygiene and periodontal status among Lithuanian army recruits / S. Kelbauskienė, P. Paipalienė, E. Kelbauskas // Stomatologija. (Moksliniai darbai). ISSN 1392-8589. 2002, t. 4, Nr. 2, p. 10-14 : lent.

Kelbauskas, Eduardas. Šauktinių į Lietuvos kariuomenę burnos sveikata = Oral health of Lithuanian army recruits / E. Kelbauskas // Stomatologija. ISSN 1392-8589. 2002, t. 4, Nr. 3, p. 22-26 : pav, lent.

Kelbauskas, Eduardas. Endodontinio gydymo istoriniai aspektai / Eduardas Kelbauskas // Medicina : Penktasis Lietuvos stomatologų sąjungos suvažiavimas. Antrasis tarptautinis stomatologų kongresas : 1999 birželio 23-26 d. / redkolegija: G. Janužis ir kt. Kaunas : Medicina. (Bendroji stomatologija). ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas 4, p. 232-235.

Jociuvienė, Enrika; Grybauskas, Simonas; Kelbauskas, Eduardas; Martynaitis, Jonas. Šaknies kanalo viršūninio susiaurėjimo nustatymas elektroniniais danties šaknies viršūnės ieškikliais / Enrika Jociuvienė, Simonas Grybauskas, Eduardas Kelbauskas, Jonas Martynaitis // Medicina : Penktasis Lietuvos stomatologų sąjungos suvažiavimas. Antrasis tarptautinis stomatologų kongresas : 1999 birželio 23-26 d. / redkolegija: G. Janužis ir kt. Kaunas : Medicina. (Bendroji stomatologija). ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas 4, p. 224-231.

 

KVIESTINIAI PRANEŠIMAI AR KITI PRANEŠIMAI, PLENARINĖS PASKAITOS


tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose

Otaitė, K; Kelbauskas, Eduardas; Bendinskaitė, R; Martynaitis, Jonas. Pulpos testavimas elektros srove / K. Otaitė, E. Kelbauskas, R. Bendinskaitė, J. Martynaitis // Trečiasis tarptautinis Lietuvos privačių gydytojų stomatologų bendrijos suvažiavimas : Ketvirtoji stomatologijos paroda; 1998 m. gegužės 14-17 d, Druskininkai, Lietuva. [Druskininkai], 1998. p. 147 - 150.

 

Ugdomoji, šviečiamoji ir mokslo sklaidos veikla

PARENGTI STUDIJŲ VADOVAI AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS, MOKOMOSIOS KNYGOS AR METODINĖS PRIEMONĖS

Kelbauskas, Eduardas; Lodienė, Greta; Vėberienė, Rita. Dantų traumos : mokomoji knyga / Eduardas Kelbauskas, Greta Lodienė, Rita Vėberienė ; [recenzentai: Ričardas Kubilius, Simona Milčiuvienė] ; Kauno medicinos universitetas, Dantų ir burnos ligų klinika. Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla, 2009. 86, [1] p. : pav. ISBN 9789955151432.

Kelbauskienė, Nijolė Bronislava; Kelbauskas, Eduardas; Mačiulskienė, Vita. Endodontijos pradmenys : mokomoji knyga / Nijolė Kelbauskienė, Eduardas Kelbauskas, Živilė Grabliauskienė, Vita Mačiulskienė ; Kauno medicinos universitetas, Dantų ir burnos klinika ; [recenzentai: Ričardas Kubilius, Ingrida Pacauskienė. Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla, 2006. 77 p. : pav. ISBN 9955150734.

Kelbauskienė, Nijolė Bronislava; Kelbauskas, Eduardas; Mačiulskienė, Vita; Andriukaitienė, Laura; Grabliauskienė, Živilė. Nikelio ir titano sukamieji instrumentai. Darbo ProTaper sistemos instrumentais technika : mokomoji knyga / Nijolė Kelbauskienė, Eduardas Kelbauskas, Vita Mačiulskienė, Laura Andriukaitienė, Živilė Grabliauskienė ; Kauno medicinos universitetas, Dantų ir burnos ligų klinika ; [recenzavo Simona Milčiuvienė]. Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla, 2006. 51 p. : pav. ISBN 9955150726.

Kelbauskas, Eduardas; Monastyreckienė, Eglė. Endodontinė radiologija : mokomoji knyga / Eduardas Kelbauskas, Eglė Monastyreckienė ; Kauno medicinos universitetas, Dantų ir burnos ligų klinika ; [recenzavo: Jadvyga Šemetova, Nijolė Kelbauskienė]. Kaunas : KMU l-kla, 2004. 47, [1] p. : iliustr. ISBN 9986451787.

Kelbauskienė, Nijolė Bronislava; Kelbauskas, Eduardas; Grabliauskienė, Živilė. Endodontijos pradmenys / N. Kelbauskienė, E. Kelbauskas, Ž. Grabliauskienė. Kaunas, 2000. 75 p. : iliustr, priedai..

Kelbauskas, Eduardas; Pacauskienė, Ingrida; Bagdonas, Evaldas. Ikiklinikiniai kariesologijos praktikos darbai / E. Kelbauskas, I. Pacauskienė, E. Bagdonas. Kaunas : KMA, 1998. iliustr. ;.

 

PARENGTOS MOKSLO DARBŲ APŽVALGOS IR MOKSLO SKLAIDOS PUBLIKACIJOS (tarp jų – profesinei auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtos mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijos, paskelbtos kultūros ar profesiniuose leidiniuose)

 

Kelbauskas, Eduardas; Dumič, Julija. Laikinos dantų restauracijos endodontologijoje / Eduardas Kelbauskas, Julija Dumič // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2013, t. 15, Nr. 3, suppl, p. 5-8 : pav.

Dumič, Julija; Kelbauskas, Eduardas. Labiausiai tinkančios terpės dantims po avulsijos transportuoti / Julija Dumič, Eduardas Kelbauskas // Stominfo. Kaunas : Vitae Litera. (Endodontija). ISSN 1822-3087. 2012, Nr. 5, p. 19-24 : pav.

Kelbauskas, Eduardas; Dumič, Julija. Laikinųjų restauracijų gamyba - endodontologo darbas? / Eduardas Kelbauskas, Julija Dumič // Stominfo. Kaunas : Vitae Litera. (Ortopedinė odontologija). ISSN 1822-3087. 2012, Nr. 3, p. 19-24 : pav.

Marčiulynaitė-Ustilienė, Raimonda; Kelbauskas, Eduardas. Naujausios technologijois endodontijoje. I dalis / Raimonda Marčiulynaitė-Ustilienė, Eduardas Kelbauskas // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2012, t. 14, Nr. 4, suppl, p. 22-27.

Dumič, Julija; Kelbauskas, Eduardas. Stiklo pluošto kaiščių panaudojimo galimybės dantyse po endodontinio gydymo / Julija Dumič, Eduardas Kelbauskas // Stominfo. Kaunas : Vitae Litera. (Ortopedinė odontologija). ISSN 1822-3087. 2012, Nr. 1, p. 36-40 : pav.

Daugėla, Povilas; Kelbauskas, Eduardas. Beieškant idealaus irigacinio tirpalo: MTAD / Povilas Daugėla, Eduardas Kelbauskas // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2011, t. 13, Nr. 2, suppl, p. 16-19.

Kelbauskas, Eduardas; Bronikova, Viktorija; Ryliškytė, Monika; Gelažiūtė, Simona. Ką privalome žinoti apie kalcio hidroksidą? Naujovės / Eduardas Kelbauskas, Viktorija Bronikova, Monika Ryliškytė, Simona Gelažiūtė // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2011, t. 13, Nr. 3, suppl, p. 11-16.

Kelbauskas, Eduardas; Bronikova, Viktorija. Papildomi šaknies kanalai, taisyklingas jų gydymas / Eduardas Kelbauskas, Viktorija Bronikova // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2011, t. 13, Nr. 4, suppl, p. 22-25 : pav.

Kelbauskas, Eduardas; Bronikova, Viktorija. Papildomi šaknies kanalai, tinkamas jų gydymas / Eduardas Kelbauskas, Viktorija Bronikova // Stominfo. Kaunas : Vitae Litera. (Endodontija). ISSN 1822-3087. 2010, Nr. 2, p. 29-34.

Šmidtaitė, Rūta; Kelbauskas, Eduardas. Pieninių dantų pulpotomija / Rūta Šmidtaitė, E. Kelbauskas // Stominfo. Kaunas : Vitae Litera. (Vaikų odontologija). ISSN 1822-3087. 2010, Nr. 4, p. 23-34.

Račinskaitė, Vilma; Kelbauskas, Eduardas. Premoliarių vidinė šaknų anatomija, šaknų viršūnių tyrimas stereomikroskopu / Vilma Račinskaitė, Eduardas Kelbauskas // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2010, t. 12, Nr. 3, suppl, p. 21-27.

Kelbauskas, Eduardas; Račinskaitė, Vilma. Pulpos ir periodonto ligų tarpusavio ryšiai, diagnostika, gydymo principai / Eduardas Kelbauskas, Vilma Račinskaitė // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2010, t. 12, Nr. 1, suppl, p. 8-9.

Šmidtaitė, Rūta; Kelbauskas, Eduardas. Trijų kanalo užpildų mikroplalaidumas / Rūta Šmidtaitė, Eduardas Kelbauskas // Stominfo. Kaunas : Vitae Litera. (Endodontija). ISSN 1822-3087. 2010, Nr. 6, p. 35-42.

Kelbauskas, Eduardas; Bronikova, Viktorija; Račinskaitė, Vilma. Endodontinio gydymo nesėkmės. E. faecalis- vienintelis išlikęs gyvas? / Eduardas Kelbauskas, Viktorija Bronikova, Vilma Račinskaitė // Stominfo. Kaunas : Vitae Litera. (Endodontija). ISSN 1822-3087. 2009, Nr. 2, p. 45-51. Prieiga per internetą: <http://www.vitaelitera.lt/ojs/index.php/stominfo/article/view/105/105>.

Kelbauskas, Eduardas; Eitutytė, Augustė. Veiksniai, lemiantys dantų reimplantavimo sėkmę ir neatidėliotinos pagalbos žinių įvertinimas išmušto danties atveju / Eduardas Kelbauskas, Augustė Eitutytė // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2009, t. 11, Nr. 2, suppl, p. 24-29.

Kelbauskienė, Nijolė Bronislava; Kelbauskas, Eduardas; Lodienė, Greta. Šaknų rezorbcija dėl dantų traumų // Stomatologija: Baltic dental and maxillofacial journal. (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2006, t. 8, Nr. 2, suppl, p. 26-28.

Kelbauskienė, Nijolė Bronislava; Kelbauskas, Eduardas; Lodienė, Greta. Šaknų rezorbcija dėl ilgalaikio žalingo dirgiklio poveikio po dantų traumų // Stomatologija: Baltic dental and maxillofacial journal. (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2006, t. 8, Nr. 3, suppl, p. 18-20.

 

KITOS PUBLIKACIJOS

Kelbauskas, Eduardas; Lodienė, Greta; Kelbauskienė, Nijolė Bronislava. Dental root resorptions // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal : Supplement : “Baltic Compass” Oulu – Kaunas : 2nd international congress of odontology and maxillofacial surgery : Kaunas, Lithuania, 9-10 June, 2006=2-asis odontologų ir veido bei žandikaulių chirurgų tarptautinis kongresas : 2006 birželio 9-10, Kaunas, Lietuva : programa/programme; santraukos/abstracts. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Santraukos/abstracts). ISSN 1392-8589. 2006, vol. 8, no. 1, suppl. 2, p. 18, abstract no. 31.

Kelbauskienė, Solveiga; Kelbauskas, Eduardas. Smoking and oral health / S. Kelbauskienė, E. Kelbauskas // Baltic compass. Oulu-Kaunas : International congress of oral and maxillofacial rehabilitation, 10-12 June 2004, Kaunas Lithuania: programme and abstract book. [Kaunas], 2004. ((Free paper abstracts)). ISBN 9955947543. p. 20.

Kelbauskas, Eduardas. Lietuvos kariuomenės šauktinių burnos ertmės būklė, stomatologijos pagalbos reikmė ir jos išlaidos : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, stomatologija (08B) / Eduardas Kelbauskas ; Kauno medicinos universitetas. Kaunas, 2003. 42 p. : iliustr..

Kelbauskas, Eduardas (aut., disert.). Lietuvos kariuomenės šauktinių burnos ertmės būklė, stomatologijos pagalbos reikmė ir jos išlaidos daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, stomatologija (08B) / [rankraštis] : Eduardas Kelbauskas ; Kauno medicinos universitetas. Kaunas : Kauno medicinos universitetas, 2003. 139, [2] lap. : iliustr..

Kelbauskas, Eduardas. Endodontiškai gydytų dantų atstatymas / E. Kelbauskas // IV-osios Lietuvos gydytojų rezidentų mokslinės konferencijos pranešimų tezės : Kaunas, 1999 m. balandžio mėn. 23 d. / Kauno medicinos universitetas. Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla, 1999. p. 38.