M. m. dr. Eduardas Kelbauskas » Lazerinės Odontologijos Centras

M. m. dr. Eduardas Kelbauskas

Endodontologas

 • 1996 m. baigė KMU
 • 1999 m. įgijo endodontologo specialybę.
 • Nuo 1997 m. dėsto klinikinę endodontiją trečio - ketvirto kurso studentams LSMU.
 • 2003 m. apgynė biomedicinos mokslų daktaro disertaciją.
 • Nuo 2006 m. dirba „Lazerinės odontologijos centre", specializuojasi dantų šaknų kanalų pergydyme ir dantų traumų gydyme.

Licencijos Nr. OPL-01733 

MOKSLINĖ VEIKLA PER 1996-2014 METUS:

MOKSLO STRAIPSNIAI

Leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir turinčiuose citavimo rodiklį

Kelbauskas, Eduardas; Kelbauskienė, Solveiga; Paipalienė, Pajauta. Smoking and Other Factors Influencing the Oral Health of Lithuanian Army Recruits / Eduardas Kelbauskas, Solveiga Kelbauskiené, Pajauta Paipaliené // Military medicine. ISSN 0026-4075. 2005, vol. 170, no. 9, p. 791-796. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16261986>. [ISI Web of Science; MEDLINE; IngentaConnect]. [Citav. rod.: 0.371] 

Recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse

Kelbauskas, Eduardas; Andriukaitienė, Laura; Nedzelskienė, Irena. Quality of root canal filling performed by undergraduate students of odontology at Kaunas University of Medicine in Lithuania / Eduardas Kelbauskas, Laura Andriukaitiene, Irena Nedzelskiene // Stomatologija. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Scientific articles). ISSN 1392-8589. 2009, t. 11, Nr. 3, p. 92-96. Prieiga per internetą: <http://www.sbdmj.com/093/093-04.pdf>. [MEDLINE; Scopus].

Kelbauskienė, Nijolė [Kelbauskiene, Nijole]; Kelbauskas, Eduardas [Kelbauskas, Eduardas]; Nedzelskienė, Irena [Nedzelskiene, Irena]. Evaluation of odontological assistance to soldiers going on a mission, and prognostication of their odontological problems // Stomatologija : Baltic dental and maxillofacial journal. ISSN 1392-8589. 2006, vol. 8, no. 2, p. 49-52. [MEDLINE].

Kelbauskas, Eduardas; Kelbauskienė, Solveiga; Nedzelskienė, Irena. Rūkymo poveikis burnos sveikatai / Eduardas Kelbauskas, Solveiga Kelbauskienė, Irena Nedzelskienė // Medicina. (Visuomenės sveikata). ISSN 1010-660X. 2005, t. 41, Nr. 5, p. 418-426. Prieiga per internetą: <http://medicina.kmu.lt/0505/0505-08l.pdf>. [MEDLINE; Index Copernicus]. 

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose.

Kelbauskas, Eduardas; Kelbauskienė, Solveiga; Paipalienė, Pajauta. Health behaviour among students of Kaunas universities: dental health and oral hygiene / Eduardas Kelbauskas, Solveiga Kelbauskienė, Pajauta Paipalienė // Stomatologija : Baltic dental and maxillofacial journal. (Scientific articles). ISSN 1392-8589. 2003, vol. 5, no. 4, p. 144-148. Prieiga per internetą: <http://www.sbdmj.com/033/033-06.pdf>.

Kelbauskas, Eduardas; Kelbauskienė, Solveiga; Paipalienė, Pajauta. Šauktinių į Lietuvos kariuomenę burnos higiena ir apydančio audinių (periodonto) būklė = Oral hygiene and periodontal status among Lithuanian army recruits / S. Kelbauskienė, P. Paipalienė, E. Kelbauskas // Stomatologija. (Moksliniai darbai). ISSN 1392-8589. 2002, t. 4, Nr. 2, p. 10-14 : lent.

Kelbauskas, Eduardas. Šauktinių į Lietuvos kariuomenę burnos sveikata = Oral health of Lithuanian army recruits / E. Kelbauskas // Stomatologija. ISSN 1392-8589. 2002, t. 4, Nr. 3, p. 22-26 : pav, lent.

Kelbauskas, Eduardas. Endodontinio gydymo istoriniai aspektai / Eduardas Kelbauskas // Medicina : Penktasis Lietuvos stomatologų sąjungos suvažiavimas. Antrasis tarptautinis stomatologų kongresas : 1999 birželio 23-26 d. / redkolegija: G. Janužis ir kt. Kaunas : Medicina. (Bendroji stomatologija). ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas 4, p. 232-235.

Jociuvienė, Enrika; Grybauskas, Simonas; Kelbauskas, Eduardas; Martynaitis, Jonas. Šaknies kanalo viršūninio susiaurėjimo nustatymas elektroniniais danties šaknies viršūnės ieškikliais / Enrika Jociuvienė, Simonas Grybauskas, Eduardas Kelbauskas, Jonas Martynaitis // Medicina : Penktasis Lietuvos stomatologų sąjungos suvažiavimas. Antrasis tarptautinis stomatologų kongresas : 1999 birželio 23-26 d. / redkolegija: G. Janužis ir kt. Kaunas : Medicina. (Bendroji stomatologija). ISSN 1010-660X. 1999, t. 35, priedas 4, p. 224-231.

KVIESTINIAI PRANEŠIMAI AR KITI PRANEŠIMAI, PLENARINĖS PASKAITOS

Tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose

Otaitė, K; Kelbauskas, Eduardas; Bendinskaitė, R; Martynaitis, Jonas. Pulpos testavimas elektros srove / K. Otaitė, E. Kelbauskas, R. Bendinskaitė, J. Martynaitis // Trečiasis tarptautinis Lietuvos privačių gydytojų stomatologų bendrijos suvažiavimas : Ketvirtoji stomatologijos paroda; 1998 m. gegužės 14-17 d, Druskininkai, Lietuva. [Druskininkai], 1998. p. 147 - 150.

UGDOMOJI, ŠVIEČIAMOJI IR MOKSLO SKLAIDOS VEIKLA

Parengti studijų vadovai aukštosioms mokykloms, mokomosios knygos ar metodinės priemonės

Kelbauskas, Eduardas; Lodienė, Greta; Vėberienė, Rita. Dantų traumos : mokomoji knyga / Eduardas Kelbauskas, Greta Lodienė, Rita Vėberienė ; [recenzentai: Ričardas Kubilius, Simona Milčiuvienė] ; Kauno medicinos universitetas, Dantų ir burnos ligų klinika. Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla, 2009. 86, [1] p. : pav. ISBN 9789955151432.

Kelbauskienė, Nijolė Bronislava; Kelbauskas, Eduardas; Mačiulskienė, Vita. Endodontijos pradmenys : mokomoji knyga / Nijolė Kelbauskienė, Eduardas Kelbauskas, Živilė Grabliauskienė, Vita Mačiulskienė ; Kauno medicinos universitetas, Dantų ir burnos klinika ; [recenzentai: Ričardas Kubilius, Ingrida Pacauskienė. Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla, 2006. 77 p. : pav. ISBN 9955150734.

Kelbauskienė, Nijolė Bronislava; Kelbauskas, Eduardas; Mačiulskienė, Vita; Andriukaitienė, Laura; Grabliauskienė, Živilė. Nikelio ir titano sukamieji instrumentai. Darbo ProTaper sistemos instrumentais technika : mokomoji knyga / Nijolė Kelbauskienė, Eduardas Kelbauskas, Vita Mačiulskienė, Laura Andriukaitienė, Živilė Grabliauskienė ; Kauno medicinos universitetas, Dantų ir burnos ligų klinika ; [recenzavo Simona Milčiuvienė]. Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla, 2006. 51 p. : pav. ISBN 9955150726.

Kelbauskas, Eduardas; Monastyreckienė, Eglė. Endodontinė radiologija : mokomoji knyga / Eduardas Kelbauskas, Eglė Monastyreckienė ; Kauno medicinos universitetas, Dantų ir burnos ligų klinika ; [recenzavo: Jadvyga Šemetova, Nijolė Kelbauskienė]. Kaunas : KMU l-kla, 2004. 47, [1] p. : iliustr. ISBN 9986451787.

Kelbauskienė, Nijolė Bronislava; Kelbauskas, Eduardas; Grabliauskienė, Živilė. Endodontijos pradmenys / N. Kelbauskienė, E. Kelbauskas, Ž. Grabliauskienė. Kaunas, 2000. 75 p. : iliustr, priedai..

Kelbauskas, Eduardas; Pacauskienė, Ingrida; Bagdonas, Evaldas. Ikiklinikiniai kariesologijos praktikos darbai / E. Kelbauskas, I. Pacauskienė, E. Bagdonas. Kaunas : KMA, 1998. iliustr. ;.

Parengtos mokslo darbų apžvalgos ir mokslo sklaidos publikacijos
(tarp jų – profesinei auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtos mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijos, paskelbtos kultūros ar profesiniuose leidiniuose)

Kelbauskas, Eduardas; Dumič, Julija. Laikinos dantų restauracijos endodontologijoje / Eduardas Kelbauskas, Julija Dumič // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2013, t. 15, Nr. 3, suppl, p. 5-8 : pav.

Dumič, Julija; Kelbauskas, Eduardas. Labiausiai tinkančios terpės dantims po avulsijos transportuoti / Julija Dumič, Eduardas Kelbauskas // Stominfo. Kaunas : Vitae Litera. (Endodontija). ISSN 1822-3087. 2012, Nr. 5, p. 19-24 : pav.

Kelbauskas, Eduardas; Dumič, Julija. Laikinųjų restauracijų gamyba - endodontologo darbas? / Eduardas Kelbauskas, Julija Dumič // Stominfo. Kaunas : Vitae Litera. (Ortopedinė odontologija). ISSN 1822-3087. 2012, Nr. 3, p. 19-24 : pav.

Marčiulynaitė-Ustilienė, Raimonda; Kelbauskas, Eduardas. Naujausios technologijois endodontijoje. I dalis / Raimonda Marčiulynaitė-Ustilienė, Eduardas Kelbauskas // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2012, t. 14, Nr. 4, suppl, p. 22-27.

Dumič, Julija; Kelbauskas, Eduardas. Stiklo pluošto kaiščių panaudojimo galimybės dantyse po endodontinio gydymo / Julija Dumič, Eduardas Kelbauskas // Stominfo. Kaunas : Vitae Litera. (Ortopedinė odontologija). ISSN 1822-3087. 2012, Nr. 1, p. 36-40 : pav.

Daugėla, Povilas; Kelbauskas, Eduardas. Beieškant idealaus irigacinio tirpalo: MTAD / Povilas Daugėla, Eduardas Kelbauskas // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2011, t. 13, Nr. 2, suppl, p. 16-19.

Kelbauskas, Eduardas; Bronikova, Viktorija; Ryliškytė, Monika; Gelažiūtė, Simona. Ką privalome žinoti apie kalcio hidroksidą? Naujovės / Eduardas Kelbauskas, Viktorija Bronikova, Monika Ryliškytė, Simona Gelažiūtė // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2011, t. 13, Nr. 3, suppl, p. 11-16.

Kelbauskas, Eduardas; Bronikova, Viktorija. Papildomi šaknies kanalai, taisyklingas jų gydymas / Eduardas Kelbauskas, Viktorija Bronikova // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2011, t. 13, Nr. 4, suppl, p. 22-25 : pav.

Kelbauskas, Eduardas; Bronikova, Viktorija. Papildomi šaknies kanalai, tinkamas jų gydymas / Eduardas Kelbauskas, Viktorija Bronikova // Stominfo. Kaunas : Vitae Litera. (Endodontija). ISSN 1822-3087. 2010, Nr. 2, p. 29-34.

Šmidtaitė, Rūta; Kelbauskas, Eduardas. Pieninių dantų pulpotomija / Rūta Šmidtaitė, E. Kelbauskas // Stominfo. Kaunas : Vitae Litera. (Vaikų odontologija). ISSN 1822-3087. 2010, Nr. 4, p. 23-34.

Račinskaitė, Vilma; Kelbauskas, Eduardas. Premoliarių vidinė šaknų anatomija, šaknų viršūnių tyrimas stereomikroskopu / Vilma Račinskaitė, Eduardas Kelbauskas // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2010, t. 12, Nr. 3, suppl, p. 21-27.

Kelbauskas, Eduardas; Račinskaitė, Vilma. Pulpos ir periodonto ligų tarpusavio ryšiai, diagnostika, gydymo principai / Eduardas Kelbauskas, Vilma Račinskaitė // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2010, t. 12, Nr. 1, suppl, p. 8-9.

Šmidtaitė, Rūta; Kelbauskas, Eduardas. Trijų kanalo užpildų mikroplalaidumas / Rūta Šmidtaitė, Eduardas Kelbauskas // Stominfo. Kaunas : Vitae Litera. (Endodontija). ISSN 1822-3087. 2010, Nr. 6, p. 35-42.

Kelbauskas, Eduardas; Bronikova, Viktorija; Račinskaitė, Vilma. Endodontinio gydymo nesėkmės. E. faecalis- vienintelis išlikęs gyvas? / Eduardas Kelbauskas, Viktorija Bronikova, Vilma Račinskaitė // Stominfo. Kaunas : Vitae Litera. (Endodontija). ISSN 1822-3087. 2009, Nr. 2, p. 45-51. Prieiga per internetą: <http://www.vitaelitera.lt/ojs/index.php/stominfo/article/view/105/105>.

Kelbauskas, Eduardas; Eitutytė, Augustė. Veiksniai, lemiantys dantų reimplantavimo sėkmę ir neatidėliotinos pagalbos žinių įvertinimas išmušto danties atveju / Eduardas Kelbauskas, Augustė Eitutytė // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2009, t. 11, Nr. 2, suppl, p. 24-29.

Kelbauskienė, Nijolė Bronislava; Kelbauskas, Eduardas; Lodienė, Greta. Šaknų rezorbcija dėl dantų traumų // Stomatologija: Baltic dental and maxillofacial journal. (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2006, t. 8, Nr. 2, suppl, p. 26-28.

Kelbauskienė, Nijolė Bronislava; Kelbauskas, Eduardas; Lodienė, Greta. Šaknų rezorbcija dėl ilgalaikio žalingo dirgiklio poveikio po dantų traumų // Stomatologija: Baltic dental and maxillofacial journal. (Klinikinė praktika). ISSN 1392-8589. 2006, t. 8, Nr. 3, suppl, p. 18-20.

KITOS PUBLIKACIJOS

Kelbauskas, Eduardas; Lodienė, Greta; Kelbauskienė, Nijolė Bronislava. Dental root resorptions // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal : Supplement : “Baltic Compass” Oulu – Kaunas : 2nd international congress of odontology and maxillofacial surgery : Kaunas, Lithuania, 9-10 June, 2006=2-asis odontologų ir veido bei žandikaulių chirurgų tarptautinis kongresas : 2006 birželio 9-10, Kaunas, Lietuva : programa/programme; santraukos/abstracts. Kaunas : Viešoji įstaiga "Odontologijos studija". (Santraukos/abstracts). ISSN 1392-8589. 2006, vol. 8, no. 1, suppl. 2, p. 18, abstract no. 31.

Kelbauskienė, Solveiga; Kelbauskas, Eduardas. Smoking and oral health / S. Kelbauskienė, E. Kelbauskas // Baltic compass. Oulu-Kaunas : International congress of oral and maxillofacial rehabilitation, 10-12 June 2004, Kaunas Lithuania: programme and abstract book. [Kaunas], 2004. ((Free paper abstracts)). ISBN 9955947543. p. 20.

Kelbauskas, Eduardas. Lietuvos kariuomenės šauktinių burnos ertmės būklė, stomatologijos pagalbos reikmė ir jos išlaidos : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, stomatologija (08B) / Eduardas Kelbauskas ; Kauno medicinos universitetas. Kaunas, 2003. 42 p. : iliustr..

Kelbauskas, Eduardas (aut., disert.). Lietuvos kariuomenės šauktinių burnos ertmės būklė, stomatologijos pagalbos reikmė ir jos išlaidos daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, stomatologija (08B) / [rankraštis] : Eduardas Kelbauskas ; Kauno medicinos universitetas. Kaunas : Kauno medicinos universitetas, 2003. 139, [2] lap. : iliustr..

Kelbauskas, Eduardas. Endodontiškai gydytų dantų atstatymas / E. Kelbauskas // IV-osios Lietuvos gydytojų rezidentų mokslinės konferencijos pranešimų tezės : Kaunas, 1999 m. balandžio mėn. 23 d. / Kauno medicinos universitetas. Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla, 1999. p. 38.

LAZERINĖS ODONTOLOGIJOS CENTRAS

Mūsų ilgametę patirtį turintys specialistai suteiks visus sveikos ir patrauklios šypsenos tobulinimo sprendimus po vienu stogu! Jums siūlome tiek aukščiausios kvalifikacijos gydytojus, tiek pačią moderniausią įrangą bei pažangius gydymo metodus.

Paslaugos

Odotologinis ištyrimas ir gydymas, visi odontologai specialistai - vienoje klinikoje.

 • Diagnostika
 • Skaitmeninis šypsenos dizainas (Digital smile design)
 • Trimatis skenavimas 3 Shape skeneriu
 • Procedūros lazeriu
 • Terapinis gydymas
 • Protezavimas
 • Skaitmeninis dantų atstaymo (restauracijų) planavimas
 • Estetika
 • Implantacija ir Chirurgija
 • Periodontologija
 • Endodontija
 • Ortodontija
 • Profilaktika
 • Procedūros odai ir gleivinei

Registruotis vizitui

Mūsų klientų atsiliepimai

 • Til dig som søger en professionel tandlæge, der kan levere et flot resultat. Asta's klinik vil jeg gerne anbefalede til jer der ønsker at blive taget hånd om. Jeg har selv fået lavet tandregulering gennem 2 år, udskiftet alle mine fyldninger til plast, rodbehandling og en enkelt krone og har altid forladt klinikken glad og tilfreds. Kommunikation er på engelsk og det mestre de også på højt niveau.

  Kliento Atsiliepimas

 • Nuoširdžiai noriu padėkoti gydytojai Astai už kūrybingą dantų tiesinimą naujausia dantų tiesinimo technologija „Invisalign”. Atsiradus šiai technologijai neberadau argumentų prieš dantų tiesinimą, nes ši tiesinimo technologija yra praktiškai nematoma, patogi ir aš galėjau plačiai šypsotis viso gydymo metu. Visiems labai rekomenduoju Lazerinės Odontologijos Centrą, nes tai naujausios technologijos, lankstus gydymo laikas, geriausi specialistai, o kas svarbiausia - patys geriausi rezultatai.

  Kliento Atsiliepimas

 • Mano vardas Lina. Nedrįsdavau plačiai šypsotis, nes mano dantys buvo negražūs ir maži. Šypseną man sugrąžino „Lazerinės Odontologijos Centro” specialistai. Esu labai nustebinta ir laiminga, jog dabar galiu plačiai šypsotis.
  Labai dėkinga gydytojoms Astai Juknienei ir Gabrielei Mačiuitytei – Buivydei.
  Rekomenduoju visiems apsilankyti, puikūs specialistai , atmosfera superinė ir rezultatai neapsakomi!

  Kliento Atsiliepimas

 • Esu statybos inžinierius. Kuriu inžinerines konstrukcijas ir įgyvendinu žmonių svajones bei architektų projektus. Mano įmonės šūkis „Gyvenime svarbiausia- tvirtas pagrindas po kojomis”. Ir aš turėjau svajonę turėti tvirtus ir gražius dantis, atvirai šypsotis.
  Dėkoju „Lazerinės Odontologijos Centro” gydytojų komandai už puikiai suplanuotą darbą ir jo atlikimą.

  Kliento Atsiliepimas

 • Atsidūriau A. Juknienės rankose. Ji taisė padarytą kito gydytojo didžiulę klaidą, pas kurį tiesinau dantukus daugiau kaip 2 metus.

  Dabar esu be galo dėkinga ir laiminga. Gydymo procesas su Invisalign kapomis ne tik malonus, patogus ir neskausmingas, bet ir savotiškai žavus - aš net tekėjau su jomis ir plačiai šypsojausi prieš objektyvą. Kitas neįkainojamas pliusas yra tai, jog gyvenant užsienyje, tai turbūt nepakeičiamas dantukų gydymo - tiesinimo metodas, kuomet neesi prikaustytas prie griežto lankymosi pas gydytoją ir kiekvieną kartą pinigėlių mokėjimo „nežinia už ką”.

  Mane itin sužavėjo tai, jog čia sumokėjome vieną kartą, ir visi kiti lankymosi kartai nieko nekainuoja.

  Kliento Atsiliepimas

 • Dėkoju visam kolektyvui už kokybišką darbą kuriant ir darant man gražią šypseną. Bus miela visada sugrįžti. Ačiū.

  Kliento Atsiliepimas

 • Kaip nuolatinė pastarųjų poros metų klinikos klientė, negaliu nepasidžiaugti darbuotojų profesionalumu. Viskas puiku nuo klinikos atmosferos iki kas kartą šiltai besišypsančių darbuotojų. Kaip klientė su dideliais norais turėti nuostabią šypseną gavau viską 110% išpildymu. Kadangi negyvenu Lietuvoje, buvau nusiteikusi, kad tiesinimas kapomis bus labai sudėtingas, kadangi nebus gydytojų šalia. Tačiau gavau iš jų visokeriopą pagalbą. Visada bendravome internetu, o gydytoja nuotraukų pagalba galėjo patikrinti kaip man sekasi tiesinimas. Man vėluojant grįžti baigti gydymą 1,5 metų, gydytoja siuntė į užsienį vis papildomas kapas, kad viskas vyktų sklandžiai. Esu be galo dėkinga visam klinikos kolektyvui, o ypač gyd. Juknienei.

  Kliento Atsiliepimas

 • Labai patenkitas atliktu darbu, tiesiog metalo keramika įdėta, o žiūrisi kaip mano tikri dantys. Rekomenduoju visiems Lazerinės Odontologijos Centrą ir nuostabų kolektyvą!

  Kliento Atsiliepimas

Registruotis Vizitui